СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


- своєчасне забезпечення підприємства персоналом високої кваліфікації, здатним вирішувати поставлені завдання для досягнення виробничих цілей;

- оптимізація і стабілізація кадрового складу підприємства;

- підвищення ефективності управління за допомогою розвитку корпоративної культури;
- розвиток підходів і вдосконалення технологій управління персоналом для досягнення максимальних результатів;
- створення системи розвитку персоналу, безперервної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників підприємства;
- формування резерву кадрів: внутрішнього - за рахунок відбору та розвитку найбільш перспективних і результативних працівників, зовнішнього - за рахунок активізації профорієнтаційної роботи, розширення взаємодії з навчальними закладами та службами зайнятості регіону;
- вдосконалення роботи з молодими працівниками;
- розвиток і підвищення ефективності системи комунікації всередині підприємства та за його межами;

- підтримка іміджу підприємства як стабільного і надійного працедавця.

ТРУДОВИЙ КАПІТАЛ

На підприємстві працюють 215 робітників понад 107 професій.

Із загальної кількості працівників підприємства зайняті за трудовим договором на постійній основі – 97,5%, чисельність зайнятих за строковим трудовим договором, становить 2,5%. 
У загальній чисельності співробітників 66% складають робочі. Для стабільного забезпечення персоналом необхідної якості на підприємстві розроблена система набору працівників. У 2016 році було прийнято на роботу до підприємства  36 осіб, що складає 17% від загальної кількості працюючих.

Підприємство завжди надає можливість працювати і забезпечує трудовою зайнятістю своїх працівників.

ОЦІНКА РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

У ДП «Пластмас» постійно проводиться оцінка результативності персоналу по відношенню до загальної мети. 
Проводяться тестування фахівців на відповідність займаній посаді, оцінка знань з виробничої безпеки та охорони праці. 
Окремо оцінюються знання оперативного персоналу (робочих) за допомогою здачі іспитів на допуск до самостійної роботи, що вносить вклад в управління навичками персоналу, і в кінцевому підсумку, в розвиток трудового капіталу підприємства.
Цільові показники і критерії оцінки результативності доводяться до відома всього персоналу ДП «Пластмас».

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ

Система преміювання на підприємстві  формує матеріальну зацікавленість і стимулювання працівників у досягненні більш високих показників, які забезпечують виконання щомісячних планів по прибутку, реалізації продукції, зниження її собівартості.

Також враховуються безаварійність роботи, якість праці, відсутність порушень правил і норм з екології.

Джерелом виплати премії є фонд оплати праці.

Тарифні ставки щодо однотипних посад для чоловіків і жінок не відрізняються.

КАР'ЄРА НА ПІДПРИЄМСТВІ

ДП «Пластмас» динамічно розвивається. Підприємство зацікавлене у пошуку і залученні до своїх лав цілеспрямованих, ініціативних, енергійних і творчих людей, які вміють працювати в команді, готових до вдосконалення своїх професійних знань і досвіду.
Фахівці ДП «Пластмас» знаходять на підприємстві застосування усім своїм знанням і досвіду. Ми вітаємо всіх тих, хто готовий стати членом команди професіоналів нашої .
У Вас є можливість заявити про себе як про кращого кандидата на цікаву позицію у ДП «Пластмас»?

Всю необхідну інформацію Ви можете отримати в розділі «вакансіі»